HỘI THẢO TẬP HUẤN DẠY TOÁN Ở TIỂU HỌC

15/03/2017

HỘI THẢO TẬP HUẤN DẠY TOÁN Ở TIỂU HỌC

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

CẤP TIỂU HỌC TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày 13, 14 tháng 8 năm 2015

 

NĂNG LỰC HỌC SINH

Ngày 18/8/2015

 

Nghe tham luận trao đổi

Nhóm 1. Lớp 1.    Bài số 10:

 • Trò chơi rồng rắng lên mây? Có bao nhiêu bạn tham gia trò chơi? Mấy bạn làm rắn, mấy bạn làm thầy thuốc. (9 rắn và 1 thầy thốc).
 • Học sinh thực hành lấy 9 que tính và lấy thêm 1 que tính? Học sinh trải nghiệm lấy bông hoa trên lớp. 9 thêm 1 là 10. Số 10 chỉ số lượng trong nhóm đó.
 • Gv đưa ra bìa có số 10, gv giới thiệu? số 10 gồm những chữ số nào ghép lại. có 2 chữ số chữ soos1 dứng trước chữ số 0 đứng sau.
 • 442px-Huy_hiệu_Đoàn_TNCS_HCM.svg

   

  logo
  biểu tượng giáo dục

  https://www.youtube.com/watch?v=8b8jtflLnTw</li>