Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC B TRỰC HÙNG

Địa chỉ: Xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Nguyễn Thiện Đắc